Guteza imbere ibidukikije

Ibikorwa bijyanye n'ibidukikije bifite umwanya ugaragara mu iteranbere ry'Akarere ka Nyamagabe, Abatuye Nyamagabe batunzwe ahanini n'ubuhinzi n'Ubworozi ndetse n'umutungo kamere.

Muri urwo rwego , kurengera ibidukikije byahawe umwanya w'ibanze; hakorwa ibikorwa bibirengera nko : Gutera amashyamba aho atarri, byaba ibiti bisanzwe cyangwa ibivangwa n'imyaka.

Gusazura amashyamba; amaterasi y'indinganire n'ayikora buhoro buhoro

Gutunganya imbuga zitoshye ku mashuri no ku bigo bya Leta ndetse n'abikorera.

Hubatswe kandi ikimpoteri cya kijyambere, hitabwa no kugabanya ibicanwa mu wego rwa canamake na canarumwe.

Biyogazi irimo gushyirwa mu mirenye inyuranye y'Akarere.